Conferinta Efectele drepturilor nepatrimoniale din domeniul proprietății intelectuale asupra raporturilor juridice patrimoniale

Facultatea de drept a Universitții din București și Facultatea de drept a Universității de Vest din Timișoara organizează

Conferința de proprietate intelectuală – ediția a III-a, 2019

Efectele drepturilor nepatrimoniale din domeniul proprietății intelectuale asupra raporturilor juridice patrimoniale


1 noiembrie 2019, Sala Constantin Stoicescu, Palatul Facultății de Drept – București

Conferința de proprietate intelectuală reprezintă singura manifestare științifică dedicată dreptului proprietății intelectuale, organizată anual de către facultățile de drept ale Universității din București și Universității de Vest din Timișoara. Conferința este atât un prilej de informare al specialiștilor practicieni din domeniul proprietății intelectuale, cât și de aprofundare al mecanismelor proprietății intelectuale prin prisma instituțiilor dreptului civil. În 2019 conferința se află la cea de a III-a ediție, bucurându-se de participarea profesorilor Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Philippe Gaudrat și Alexandre Zollinger de la Facultatea de drept din Poitiers. 

Evenimentul va avea loc în data de 1 noiembrie la Facultatea de drept a Universității din București și va debuta cu un prim panel introductiv care va prezinta legătura dintre drepturile nepatrimoniale și cele patrimoniale în circuitul civil și în relațile dintre profesioniști. Ulterior profesorii Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Philippe Gaudrat și Alexandre Zollinger vor prezenta Incidența drepturilor nepatrimoniale asupra drepturilor patrimoniale de autor în sistemul de drept francez, urmând ca în ultimele două panel-uri cadre universitare ale facultăților de drept din București, Timișoara, Cluj și Iași să analizeze raporturile dintre drepturile patrimoniale și morale în sistemul de drept din România, fiind examinate și posibilele interferențe din domeniul proprietății industriale


PROGRAM

9.00 – 9.15 Remarci introductive

9.15-11.15 Domeniu de aplicare - Moderator, prof. univ. dr. Răzvan Dincă

Șerban Diaconescu, conf. univ dr. - Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, Prerogative nepatrimoniale și patrimoniale ale drepturilor intelectuale. Perspectiva dreptului civil

Violeta Stratan, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara - De ce are autorul drepturi morale?

Alin Speriusi-Vlad, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, De ce (nu) se poate vorbi de drepturi morale în domeniul proprietății industriale? 

Lucian Bercea, prof. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Integritatea contractului standard ca produs intelectual adresat consumatorilor, la impactul cu jurisprudența CJUE. Perspectiva secretului afacerilor și a riscului reputațional


11.30-13.30 Modelul francez - Moderator, prof. univ. dr. Răzvan Dincă

Philippe Gaudrat, prof. émérite - Faculté de Droit et des Sciences Sociales, Université de Poitiers, Droit moral & droit patrimonial. Le modèle français

Alexandre Zollinger, maitre de conférences - Faculté de Droit et des Sciences Sociales, Université de Poitiers, Le contrat de prête-plume, patrimonialisation de la qualité d’auteur

Marie-Eugenie Laporte Legeais, professeur - Faculté de Droit et des Sciences Sociales, Université de Poitiers, L’œuvre collective: Faut-il refermer la boite de Pandore?


14.30 -17.00 Drepturi morale și patrimoniale de autor – Moderator, lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad   

Răzvan Dincă, prof. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea din București, Impactul drepturilor morale de autor privind exercitarea dreptului de proprietate asupra suportului operei

Joszef Kocsis, lector univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, Tensiunea dintre drepturile nepatrimoniale și cele patrimoniale ale autorului în contextul dreptului succesoral

Flaminia Stârc-Meclejan, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, E-portretul unei doamne, din punctul de vedere al proprietății intelectuale

Lucian Poenaru, dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din București, Impactul dreptului moral al dreptului la integritatea operei asupra dreptului patrimonial la transformarea acesteia

Andrei Petre, drd. - Facultatea de Drept, Universitatea din București, Dreptul de suită: manifestarea drepturilor patrimoniale prin mijlocirea drepturilor nepatrimoniale

Pentru fiecare vorbitor este rezervată o prezentare de 20 de minute și discuții cu participanții pe marginea acesteia


Taxa de participare: 50 euro și include accesul la lucrările conferinței, mapa cu materialele de conferință și coffee-break-uri. Plata se face în contul RO47BRDE410SV94438074100 - pentru plăți în lei sau în contul RO19BRDE410SV51221254100 – pentru plăți în euro, deschise BRD – Piaţa Kogălniceanu, beneficiar Asociaţia “Conferinţele Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti”, cu sediul în Bucureşti, Palatul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, cod poştal 050107, parter, camera 131, sect. 5, cod fiscal 27708425.

Participarea este deschisă tuturor practicienilor interesați de tematica propusă. Înscrierea participanților se face prin plata taxei de participare în contul menționat, pâna la 30 octombrie 2017.

Evenimentul este în curs de acreditare INPPA în vederea acordării pentru participanții la conferință a unui punctaj în vederea îndeplinirii obligațiilor de pregătire profesională continuă a avocațiolor.

-----------

mai multe detalii a adresele de e-mail: 

alin.speriusi@e-uvt.ro, razvan.dinca@razvandinca-legal.ro