Conferința de Proprietate Intelectuală (ed. 8) / Proprietatea intelectuală: cultura dreptului și dreptul culturii / 10 - 11 noiembrie 2023, Timișoara, Facultatea de Arte și Design – Galeria Mansarda

Conferința de Proprietate Intelectuală (ed. 8) / Proprietatea intelectuală: cultura dreptului și dreptul culturii / 10 - 11 noiembrie 2023, Timișoara, Facultatea de Arte și Design – Galeria Mansarda


Ediția a VIII-a a Conferinței de Proprietate Intelectuală

 

Stimați colegi, parteneri și pasionați de drept și cultură,

Cu bucurie și entuziasm, Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara, sunt onorate să anunțe desfășurarea Ediției a VIII-a a Conferinței de Proprietate Intelectuală, un eveniment academic și științific de prestigiu, care se va desfășura în perioada 10-11 noiembrie 2023, în incinta Facultății de Arte și Design din Timișoara.

Anul acesta, conferința își propune să exploreze și să dezbată teme cruciale legate de „Proprietatea intelectuală: cultura dreptului și dreptul culturii”, reiterând importanța dialogului deschis și colaborativ între mediul academic, practicienii din domeniu și publicul larg.

Avem plăcerea să găzduim o selecție impresionantă de vorbitori, printre care se numără profesori, cercetători și artiști de renume din România, Franța, Anglia și Italia, toți aducând o contribuție valoroasă la dezbaterile noastre.

Conferința va fi structurată pe mai multe secțiuni tematice, fiecare dintre acestea promițând să ofere perspective unice și discuții aprofundate despre diferite aspecte ale proprietății intelectuale.

Evenimentul este inclus în seria de evenimente „La UVT, Cultura este Capitală”, marcând participarea Timișoarei la inițiativa „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, și reprezintă o oportunitate unică de a îmbina limbajul științific cu arta și de a facilita conexiuni între comunitatea academică și societate.

Vă invităm să fiți parte din această experiență unică, să contribuiți la discuții și să vă împărtășiți cunoștințele și perspectiva asupra lumii fascinante a proprietății intelectuale.  

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm la Timișoara!

Echipa Conferinței de Proprietate Intelectuală 2023


---

Intellectual Property Conference (8th edition) / Intellectual Property: The Culture of Law and the Law of Culture / 10th and 11th November 2023, Timișoara, Faculty of Arts and Design – Mansarda Gallery

The 8th Edition of the Intellectual Property Conference

Dear colleagues, partners, and enthusiasts of law and culture,

With joy and enthusiasm, the Faculty of Law at the University of Bucharest, the Faculty of Law at the West University of Timișoara, together with the Faculty of Arts and Design at the West University of Timișoara, are honored to announce the 8th Edition of the Intellectual Property Conference, a prestigious academic and scientific event, which will take place on 10th and 11th November 2023, at the Faculty of Arts and Design in Timișoara.

This year, the conference aims to explore and debate crucial themes related to “Intellectual Property: The Culture of Law and the Law of Culture”, reiterating the importance of open and collaborative dialogue between the academic environment, practitioners in the field, and the general public.

We are pleased to host an impressive selection of speakers, including renowned professors, researchers, and artists from Romania, France, England, and Italy, all contributing valuable insights to our debates:

The conference will be structured across various thematic sections, each promising to offer unique perspectives and in-depth discussions on different aspects of intellectual property.

The event is part of the “la UVT, Cultura este Capitală” series of events, marking Timișoara’s participation in the “Timișoara 2023 – European Capital of Culture” initiative, and represents a unique opportunity to blend scientific language with art and to facilitate connections between the academic community and society.

We invite you to be part of this unique experience, to contribute to discussions, and to share your knowledge and perspective on the fascinating world of intellectual property.

We look forward to welcoming you to Timișoara!

The Intellectual Property Conference 2023 Team