Cât de adecvat este dreptul comun pentru specificul activității bancare?

În ciclul Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României

Ediția a XXV-a


Conferința de drept bancar 

Cât de adecvat este dreptul comun pentru specificul activității bancare? 

Perspectiva jurisprudenței

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara

27 martie 2020

A noua ediție a Conferinței de drept bancar de la Timișoara, cu tema Cât de adecvat este dreptul comun pentru specificul activității bancare? Perspectiva jurisprudenței, se desfășoară în data de 27 martie 2020, la Sucursala Timișoara a Băncii Naționale a României. 

Conferința face parte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Banca Națională a României – Direcția Juridică.

La conferință sunt invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept și economie, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

Conferința își propune să discute chestiunea adecvării instituțiilor și a mecanismelor dreptului (privat) comun la problemele specifice pe care le implică activitatea bancară și să accentueze, în această discuție, perspectiva jurisprudenței. Premisa de la care pornește dezbaterea este că promovarea unor soluții legislative sau contractuale distincte, cu caracter derogator, este justificată (doar) în măsura în care nu pot fi identificate în dreptul comun răspunsuri echitabile și eficiente la problemele particulare ale sectorului bancar. În acest context, se poate susține că dreptul comun imperativ impune soluții inadecvate materiei bancare? Sau că dreptul comun supletiv propune soluții improprii acestei materii? Ori că dreptul comun supletiv are acordul dreptului imperativ să permită derogări dezechilibrate în aceste cazuri? Reclamă caracteristicile activității bancare o protecție aparte a instituțiilor financiare în relațiile lor cu clienții sau, dimpotrivă, un regim de favoare pentru aceștia din urmă? Și cum sunt reflectate răspunsurile la aceste întrebări în practica dreptului, în special în jurisprudență?

Această manifestare se desfășoară sub egida Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF Europe) și este susținută financiar, alături de organizatori, de Banca Comercială Română. Partenerul media al conferinței este juridice.ro.

LINK pentru înregistrări: https://evenimente.juridice.ro/2020/03/conferinta-de-drept-bancar-timisoara-colocviile-juridice-bnr-27-martie-2020.html

Programul conferinței

8:30 – 9:00 Înregistrarea participanţilor

9:00 – 9:15 Deschiderea conferinței

Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României (participare în curs de confirmare)

Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara


9:15 – 11:00 Sesiunea I

Conf.univ.dr. Radu Rizoiu, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Cât de mult pot să evite băncile dreptul civil? Despre imperialism și mișcări centrifuge în dreptul civil


Alexandru Berea, Director, Direcția Juridică, Banca Comercială Română

Sistemul bancar între lipsa de reglementare și supra-reglementare


Asist.univ.dr. Cristian Paziuc, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Încheierea contractelor bancare în jurisprudență: despre adaptabilitatea dreptului comun


Asist.univ.dr. Vladimir Diaconiță, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Rolul regulii că prețul trebuie să fie serios și sincer în activitatea bancară


Prof.univ.dr. Lucian Bercea, conf.univ.dr. Florin I. Mangu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Clauzele de accelerare a creditului: cât de mult se poate deroga de la dreptul comun?


11:00 – 11:15 Pauză de cafea  

11:15 – 13:00 Sesiunea a II-a 


Prof.univ.dr. Marieta Avram, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Contul bancar, celulă a Codului civil

Conf.univ.dr. Șerban Diaconescu, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

Incidența prescripției extinctive asupra titlurilor executorii bancare. Interferențe cu procedura insolvenței"


Lect.univ.dr. Horia Țiț, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 

Despre distincția între contestația la executare propriu-zisă și contestația la titlu, în cazul în care titlul executoriu este un contract de credit bancar

Ioana Regenbogen, Director, Direcția Juridică, ING Bank

Considerații referitoare la Decizia ICCJ RIL privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit încheiate la distanță. Necesitatea adecvării literei la spiritul legii și la cel al vremurilor moderne


Conf.univ.dr. Sergiu Popovici, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Executarea silită a contractelor bancare încheiate la distanță. Cât de adecvat este regimul juridic comun al titlurilor executorii și al probațiunii cu înscrisuri?

13:00 – 13:45 Prânz  

13:45 – 15:15 Sesiunea a III-a  

Dr. Rainer Kulms, Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law in Hamburg

Private Law Aspects of FinTech

Mihai Selegean, Director General Adjunct, Banca Română de Dezvoltare BRD-GSG 

Justiția (predictivă), inteligența (artificială) sau viața (privată – GDPR)?

Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu, dr. Răzvan Scafeș, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Congruența dreptului comun cu legislația specială în materia consumatorilor de credite bancare

Ciprian Chiorean, Director, Direcția Juridică, Vista Bank

Cât de previzibilă ar fi putut fi impreviziunea în contractele de credit?

Stan Tîrnoveanu, Elena Iacob, Avocați Parteneri, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP)

Cesiunile în materie de credit – o specie amenințată?


15:15 – 15:30 Pauză de cafea  

15:30 – 17:00 "Sesiunea a IV-a


Adrian Dumitrescu-Pasecinic, Expert principal, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României

Funcționarii bancari – funcționari publici în sensul legii penale? Critica deciziei Înaltei Curți

Gabriela Anton, Avocat Partener, Țuca Zbârcea & Asociații (TZA)

Contractul de credit bancar: remediile creditorului în caz de încălcare a obligațiilor

Alina Radu, Avocat Partener, Nestor Nestor Diculescu Kigston Petersen (NNDKP)

Structuri complexe de garantare a creditelor bancare (agent de garantare, beneficiar al ipotecii, trust/fiducie). Codul civil față cu practica națională și internațională

Simona Petrișor, Avocat Partener, Bondoc & Asociații

Ipoteca și grupul de societăți în context de insolvență – armonie perfectă sau coabitare dificilă?


Intervenienți:

Prof.univ.dr. Silviu Cerna, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României

Prof.univ.dr. Bogdan Dima, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor