Armonizarea dreptului european al mărcilor: aplicații în sistemul de drept român - 4 noiembrie 2021 - ONLINE

Conferința de proprietate intelectuală – ediția a V-a, 2021


Conferința de proprietate intelectuală reprezintă o manifestare științifică dedicată dreptului proprietății intelectuale, organizată anual de către facultățile de drept ale Universității din București și Universității de Vest din Timișoara. Conferința este atât un prilej de informare a specialiștilor practicieni din domeniul proprietății intelectuale, cât și de aprofundare a mecanismelor proprietății intelectuale prin prisma instituțiilor dreptului civil.   


Program 

Condiții de participare

Participarea este deschisă tuturor practicienilor interesați de tematica propusă. 

Înscrierea participanților se face prin plata taxei de participare în conturile menționate mai jos, până la 3 noiembrie 2021, și înscrierea electronică prin completarea formularului disponibil la https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb3xZxOayIoxOMXtYCZo6yZJg_0dhEIJArOELbApMLHFQ9iA/viewform.

Accesul la conferință se va face accesând un link care va fi comunicat celor înscriși. 


Taxa de participare: 50 euro/persoană

Plata se face în contul RO47BRDE410SV94438074100 – pentru plăți în lei 

sau în contul RO19BRDE410SV51221254100 – pentru plăți în euro, 

deschise la BRD – Piaţa Kogălniceanu, 

beneficiar Asociaţia “Conferinţele Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti”, cu sediul în Bucureşti, Palatul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, cod poştal 050107, parter, camera 131, sect. 5, cod fiscal 27708425.


Organizatori

Facultatea de Drept a Universității din București

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara