Diaspora Guest Lectures - Larisa Dragomir

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează, în cadrul seriei Diaspora Guest Lectures, prelegerea Evoluția cadrului european în pregătirea Uniunii Bancare, susținută de doamna dr. Larisa Dragomir. Evenimentul va avea loc vineri, 29 noiembrie 2019, începând cu ora 11, în Sala de conferințe a Facultății de Drept, Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A.

Despre speaker:

Larisa Dragomir își desfășoară activitatea din anul 2010 la Comisia Europeană, în cadrul Direcției Generale pentru Stabilitate Financiară, specializându-se în domeniul reglementării și supravegherii bancare. Este reprezentantă a Comisiei Europene în cadrul Grupului de Supraveghere și Implementare a Comitetului de la Basel. Absolventă a Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara în anul 1998, deține titlul de doctor în științe juridice la European University Institute din Florența (Italia) și este autoarea monografiei European prudential banking regulation and supervision. The legal dimension (Routledge, 2010).

Despre prelegere: 

Evenimentele financiare din 2008-2009, urmate de criza euro, au mobilizat voința politică, ducând la schimbări de substanță în domeniul bancar. Au fost inițiate reforme legislative extinse, datorate în mare parte evoluției reglementărilor internaționale, precum și revizuirea profundă a arhitecturii instituționale. Obiectivul era realizarea stabilității financiare și asigurarea integrității pieței in cadrul unei Uniuni Bancare. La 10 ani de la primele reforme, chiar dacă primii doi piloni ai Uniunii Bancare se consolidează, ultimul pilon continuă sa fie negociat fără succes de 5 ani, împiedicând extragerea întregului potențial asociat unei uniuni bancare complete. Pe lângă o serie de probleme moștenite în sectorul bancar se adaugă noi provocări, așa cum au demonstrat-o cazurile recente de spălare de bani în diverse bănci europene și cum rezultă din oportunitățile și riscurile asociate evoluției tehnologice, din intensificarea riscurilor legate de mediu, dar și din progresul limitat al reformei pieței de capital ca alternativă viabilă de finanțare a economiei europene. În cadrul conferinței vor fi trecute în revistă caracteristicile proiectului Uniunii Bancare și vor fi discutate posibile modalități de ieșire din actualul impas.