Conferința Analelor UVT - Seria Drept - 19 Noiembrie 2021

Interval orar 14-17

Cuvânt de deschidere prof. univ. dr. Lucian Bercea, 

Decanul Facultății de Drept din cadrul UVT, 

Ora 14 

https://meet.google.com/nbr-bvtx-vsj?authuser=0


Secțiunea de Drept public

https://meet.google.com/ikt-ruze-rqi

Moderatori: Laura Stănilă, Voicu Pușcașu, Alin Trăilescu

 1. Voicu Pușcașu, Descoperirea ulterioară a pluralității de infracțiuni. Decizia nr. 22/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și câteva chestiuni principiale, interval orar 14,10-14,30
 2. Mihaela Pătrăuș, Cristian Miheș- O perspectivă asupra efectelor pandemiei Covid 19 asupra spectrului legislativ european și practicii judiciare naționale, interval orar 14,30-14,50
 3. Adrian Fanu-Moca- Impactul Deciziei Curții Constituționale nr. 236 din 2 iunie 2019 asupra infracțiunii de mărturie mincinoasă, 14,50-15,10.
 4. Flaviu Ciopec- Portabilitatea probelor în materie penală, interval orar 15,10-15,30
 5. Carmen Domocoș – Aprecierea drept inadmisibilă a cererii de acordare de despăgubiri pentru schimbarea, prin hotărârea consiliului local, a categoriei de folosinţă a terenului situat în intravilanul localităţii în absenţa unei fapte ilicite, interval orar 15,30-15,50
 6. Alin Trăilescu- Discuții privind deducerea TVA de către societățile comerciale de transport subvenționate de la bugetul public, interval orar 15.50-16,10
 7. Nedelcu Simona- INCONGRUENȚE LEGISLATIVE ÎNTRE LEGEA 254/2013 DE EXECUTARE A PEDEPSELOR ȘI A MĂSURILOR PRIVATIVE DE LIBERTATE ȘI ALTE ACTE NORMATIVE SPECIFICE, CARE GENEREAZĂ DIFICULTĂȚI DE INTERPRETARE ȘI APLICARE A LEGII LA MODIFICAREA SITUAȚIEI JURIDICE A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE, interval orar 16,10-16,30
 8. Cristina Nicorici- Legătura de rudenie izvor al poziției de garant, interval orar 16,30- 16,50


Secțiunea Drept privat,

https://meet.google.com/nbr-bvtx-vsj?authuser=0

Moderatori: Claudia Roșu, Flaminia Stârc-Meclejan, Codruța Guzei-Mangu, Alin Speriusi-Vlad

 1. Florina Popa- Inadvertențe procedurale privind judecarea excepției nelegalei compuneri a completului de judecată, a excepției nelegalei constituiri a instanței și a excepției de incompatibilitate, interval orar 14,10-14,20
 2. Dana Moțiu- Distribuirea bunurilor către creditori în contul creanței în procedura insolvenței, interval orar 14,20-14,35
 3. Laura Stănilă, Sergiu Stănilă- Drept versus Artă, Considerații privitoare la dreptul de autor asupra operei derivate în contextul răspândirii aproprierii ca metodă artistică, interval orar 14,35-14,50
 4. Florin Mangu, Țâc Marius- Discuții privind posibile interferențe între condiția rezolutorie și pactul comisoriu care operează de drept, interval orar 14,50-15, 05
 5. Claudia Roșu- Renunțarea la judecată versus renunțarea la dreptul pretins în procesul civil, interval orar 15,05-15,15
 6. Codruța Guzei-Mangu- Despre reformarea regimului juridic privind ocrotirea persoanei fizice ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 601/2020, interval orar 15,15-15,30
 7. Ioana-Anamaria Filote-Iovu- Renunțarea la judecată, expresie a principiului disponibilității în procesul civil, interval orar 15,30-15,45
 8. Ionuț Șipețan- Cheltuielile de judecată solicitate de intervenientul voluntar, interval orar 15,45-16
 9. Maximilian –Andrei Druță - Grămada lui Eubulide și pragul onerozității excesive, interval orar 16-16,15
 10. Sergiu Cârlan- Accesul la justiție din perspectiva principiilor care guvernează căile de atac în procesul civil, interval orar 16,15-16,30
 11. Flaminia Stârc-Meclejan, Circumfusa. O circumscriere civilă a ,,lucrurilor care ne înconjoară”: compensarea ecologică, interval orar 16,30-16,45
 12. Alexandru Cuznețov - Originea și caracteristica generală a contractului de comision comercial, interval orar 16,45-17