Obiectivele Facultatii de Drept din Timisoara

  • Crearea unui cadru instituţional eficient pentru atragerea viitorilor studenţi şi asigurarea unei selecţii calitative a acestora, prin: organizarea unei proceduri de preînscriere a candidaţilor la concursul de admitere prin intermediul paginii web a facultăţii; furnizarea de servicii suport, de informare şi consiliere pentru candidaţii la admitere; organizarea în parteneriat cu organizaţiile studenţeşti a unor evenimente de tip Ziua porţilor deschise, pentru prezentarea oportunităţilor de studii oferite de facultate.
  • Promovarea învăţământului centrat pe student şi a posibilităţii efective a studenţilor de a beneficia de serviciile educaţionale şi îndrumare individualizată, prin monitorizarea desfăşurării activităţilor didactice şi a respectării programului de consultaţii pentru studenţi, precum şi prin diversificarea serviciilor de consiliere şi îndrumare a studenţilor cu privire la parcursul de studii şi la opţiunile de carieră juridică.
  • Dezvoltarea componentei internaţionale a cercetării ştiinţifice, prin organizarea de manifestări științifice cu participare internațională (conferințe, seminarii, școli de vară etc.) și valorificarea rezultatelor acestora în edituri şi reviste de specialitate străine.
  • Stabilirea unor direcții de cercetare care să valorifice competenţele specifice ale cadrelor didactice ale facultăţii.