Învățământul juridic în România - 25 de ani de la înființarea Facultății de Drept din Timișoara

Facultatea de Drept din Timișoara – 25 de ani

Programul evenimentului

Vineri, 3 noiembrie 2017

Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4

9,00 – 9,30 Primirea participanților

9,30 – 10,30 Deschiderea evenimentului. Alocuțiuni introductive

10,30 – 11,00 Pauză de cafea

11,00 – 13,00 Masă rotundă – Învățământul juridic din România. Prezumții, ficțiuni, realitatea. Sesiunea întâi

13,00 – 14,00 Prânz

14,00 – 16,00 Masă rotundă – Învățământul juridic din România. Prezumții, ficțiuni, realitatea. Sesiunea a doua

Masa rotundă Învățământul juridic din România. Prezumții, ficțiuni, realitatea

Vineri, 3 noiembrie 2017

Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4

Temele în jurul cărora este construită dezbaterea privesc decalajele și tensiunile dintre lumea ideală și cea reală a învățământului juridic superior din România. Temele sunt avansate cu titlu ilustrativ.

Care este portretul ideal al absolventului de drept? ▪ Care ar trebui să fie criteriile de admitere într-o facultate de drept? ▪ Își permit facultățile de drept să fie suficient de selective cu studenții lor? ▪ Reușesc facultățile de drept să acopere nevoia de pregătire a unui jurist european? ▪ Care este eficiența practicii oferite de facultățile de drept studenților lor? ▪ Ar trebui să fie obligatorii cursuri precum Etică academică sau Scriere juridică? ▪ Care mai este rolul lucrărilor de licență în drept? ▪ Este educația oferită de facultățile de drept relevantă pentru cariera absolvenților care nu reușesc să acceadă la profesiile juridice clasice? ▪ Care este portretul real al absolventului de drept?

*

Ce relevanță au criteriile după care sunt acreditate facultățile de drept? ▪ Au reușit facultățile de drept înființate după 1989 să reducă decalajul față de facultățile de drept de tradiție? ▪ Există o ierarhie a facultăților de drept? ▪ Reflectă finanțarea facultăților de drept poziția lor în această ierarhie? ▪ De ce finanțează statul român aproape 20 de facultăți de drept? ▪ De câți absolvenți ai facultăților de drept mai are nevoie sistemul judiciar din România pe termen scurt și mediu? ▪ Cum își selectează facultățile de drept asistenții? ▪ Care este ponderea avocaților / magistraților-profesori în facultățile de drept? ▪ Este necesară / dezirabilă cumularea celor două cariere? ▪ Au nevoie profesorii din facultățile de drept de validare profesională? ▪ Există cercetători științifici în facultățile de drept? ▪ Care este misiunea conducătorului de doctorat în drept? ▪ Câte dintre tezele de doctorat în drept sunt cu adevărat valoroase științific? ▪ Cum sunt percepute facultățile de drept în propriile universități? ▪ Dar profesorii de drept între universitari? ▪ În ce măsură contează pentru profesioniștii dreptului doctrina juridică din România? ▪ Cât influențează doctrina juridică reformele legislative?

*

Care ar trebui să fie raportul dintre facultățile de drept și formatorii profesiilor juridice? ▪ La ce vârstă și cu ce experiență ar trebui să poți deveni judecător? ▪ Dar procuror? ▪ Ar trebui să fie condiționat accesul în profesiile juridice de absolvirea unui masterat în drept? ▪ Ar trebui să existe o formare comună a judecătorilor, procurorilor și avocaților? ▪ Ce ar trebui să verifice concursurile și examenele de admitere în profesiile juridice? ▪ Cât de dificile ar trebui să fie examenele în raport cu concursurile? ▪ Cât de relevantă și completă este tematica de concurs / examen pentru viitorii profesioniști ai dreptului? ▪ Cât de mult diferă absolventul formării profesionale de absolventul facultății de drept? Facultatea de Drept vă invită să participați la acest eveniment aniversar și științific, înscriindu-vă aici: