Conferinta internationala bienala - editia 2014

Facultatea de Drept

din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara


Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara

Conferinţa internaţională bienală

Ediţia a X-a

Timişoara, 17 – 18 octombrie 2014


Faculty of Law

of the West University of Timișoara

European Center for Legal Studies and Research Timișoara

International Biennial Conference

The 10th edition

Timişoara, 17 – 18 October 2014

Conferinţele ştiinţifice internaţionale bienale organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, intrate deja în tradiție, au ajuns la ediția a zecea. Desfășurată anul acesta în perioada 17-18 octombrie, conferinţa a urmărit consolidarea caracterului său de excelenţă. Au fost invitaţi să participe peste 150 de profesori şi cercetători de la instituţii de învăţământ şi cercetare de prestigiu din România, precum și de la facultăţile partenere din străinătate.


Conferinţa s-a desfășurat pe următoarele secțiuni:

Secţiunea Drept civil şi drept procesual civil: Abuzul de drept

Secţiunea Drept public: Contractele de drept public – instrumente juridice de dezvoltare economică

Secțiunea Dreptul afacerilor: Codificarea legislației insolvenței. Rațiuni, consecințe, experiențe

Secțiunea Ştiinţe penale: Reforma legislației penale. Controverse privind interpretarea și aplicarea

Secțiunea Drept european și internațional: Demnitatea umană ca drept fundamental. Este demnitatea

Secțiunea Drept comparat: Comparaţia în ştiinţele umaniste. Mizele interdisciplinarităţii

Secțiunea Teoria dreptului: Limitele interpretării în drept

Secțiunea Drept civil şi drept procesual civil a fost dedicată profesorului Ion Lulă, iar secțiunea Teoria dreptului – profesorului Gheorghe Mihai, la aniversarea a 75 ani de viață a celor doi membri ai comunității academice a Facultății de Drept din Timișoara.


Manifestarea a constituit locul de întâlnire a aproape 30 de jurişti de marcă din centrele universitare din Germania, Marea Britanie, Franta, Olanda, Italia, Ungaria, Ucraina, Serbia, Argentina, precum și a peste 120 de reprezentanți ai mediului academic național, ai instanțelor de judecată, ai marilor societăți de avocatură și companii de consultanță, şi a contribuit la întărirea relaţiilor de cooperare dintre aceştia.


Prof.univ.dr. Lucian Bercea

Decanul Facultăţii de Drept

Universitatea de Vest din Timişoara