CENTRUL PENTRU DREPTUL AFACERILOR TIMIŞOARA (CDA TM)

Director centru: Prof.univ.dr. RADU BUFAN

Consiliul Director al Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timişoara: Prof. univ. dr. Radu Bufan– Director; Prof. univ. dr.Lucian Bercea– Membru; Conf.univ.dr. Lavinia Tec – Membru; Lect. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan – Membru; Asist. cercet. dr. Dan Cărămidariu – Secretar științific.

Consiliul Ştiinţific al Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timişoara: Dr. Rainer Kulms – Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg; Prof. univ. dr. Andrea Vicari – Università degli Studi di Milano; Prof. univ. dr. Marco Cian – Università degli Studi di Padova; Prof. univ. dr.Radu N. Catană – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu – Universitatea din Craiova.

Misiunea Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara o constituie cercetarea fundamentală și aplicativă avansată în domeniul dreptului afacerilor, cu accent pe interdisciplinaritate, în calitate de centru de referinţă pentru cunoaştere şi dialog în domeniul dreptului afacerilor.

Obiective principale și activități de referință: 

• organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, seminarii naționale și internaționale sau alte manifestări științifice în domeniul dreptului afacerilor;

• coordonarea activităților de cercetare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi în domeniul dreptului afacerilor, inclusiv prin înființarea unor cercuri studențești de dreptul afacerilor, inițierea și organizarea unor seminarii și școli de vară în domeniul dreptului afacerilor;

• coordonarea relațiilor inter-universitare și inter-instituționale cu instituții și organizații naționale și internaționale relevante din domeniul dreptului afacerilor, în vederea promovării și consolidării unor relații de colaborare științifică, cum ar fi participarea la proiecte comune, schimburi de informații, mobilități ale membrilor Centrului, organizarea unor doctorate în cotutelă, organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, seminarii naționale și internaționale sau alte manifestări științifice;

• inițierea unor relații de colaborare cu mediul socio-economic și instituțiile publice, în vederea promovării și susținerii activității Centrului;

• derularea unor proiecte de consultanță în domeniul dreptului afacerilor în beneficiul mediului socio-economic și al instituțiilor publice;

• editarea unei publicații periodice în domeniul dreptului afacerilor (Journal of Business Law) și coordonarea rubricii de drept comercial din cadrul Analelor Universității de Vest din Timișoara - Seria Drept.