CENTRUL DE DREPT COMPARAT ȘI INTERDISCIPLINARITATE (CDCI)

Director centru: Conf.univ.dr. RALUCA BERCEA

Consiliul Director al Centrului de Drept Comparat și Interdisciplinaritate: Conf.univ.dr.Raluca Bercea – Director; Prof.univ.dr. Constantin Valentin – Membru; Lect. univ. dr. Lucian Bojin – Membru; Asist.univ.dr. Sorina Doroga – Membru; Asist.cercet.dr. Alexandra Mercescu – Secretar științific.

Consiliul Ştiinţific al Centrului de Drept Comparat și Interdisciplinaritate: Prof. univ.dr. Pierre Legrand – Université Paris I Panthéon-Sorbonne; Dr. Simone Glanert – University of Kent, UK; Dr. Cosmin Cercel – University of Nottingham, UK; Prof. univ. dr. Mircea Dan Bob – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Manuel Guţan – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.  

Misiunea Centrului de Drept Comparat și Interdisciplinaritate o constituie cercetarea fundamentală și aplicativă avansată în domeniul dreptului comparat, cu accent pe interdisciplinaritate, în calitate de centru de referinţă pentru cunoaştere şi dialog în domeniul dreptului comparat.

Obiective principale și activități de referință: 

• coordonarea activităților de cercetare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi în domeniul dreptului comparat, inclusiv prin înființarea unor cercuri studențești de drept comparat, inițierea și organizarea unor seminarii și școli de vară în domeniul dreptului comparat;

• organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, seminarii naționale și internaționale sau alte manifestări științifice în domeniul dreptului comparat;

• derularea de programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale semnificative pentru aria aplicativă a dreptului comparat;

• promovarea și consolidarea relațiilor de colaborare științifică, inter-universitare și inter-instituționale, cu instituții și organizații naționale și internaționale relevante în domeniul dreptului comparat; 

• realizarea de materiale de analiză şi sinteză în scop didactic în domeniul dreptului comparat;

• crearea și dezvoltarea unei baze de date cu rezultatele activității de cercetare a membrilor Centrului, actualizarea ei permanentă și punerea acesteia la dispoziția mediului academic și a mediului socio-economic;

• înființarea unei biblioteci a Centrului, în vederea extinderii și îmbunătățirii accesului membrilor la resursele informaționale române și străine, inclusiv înființarea unei baze de date cu resursele bibliografice ale membrilor Centrului;

• înființarea unui website al Centrului și crearea unor conturi ale acestuia în new media.