Centrul de cercetari in stiinte penale (CCSP)

Director centru: Conf. Univ. dr. Laura Stãnilã

Consiliul Director al Centrului de Cercetări în Ştiinţe Penale: 

  • Conf. univ. dr. Laura Stănilă – Director
  • Lect. univ. dr. Ioana Pașca – Secretar științific
  • Conf. univ. dr. Flaviu Ciopec – Membru
  • Conf. univ. dr. Florentina Muțiu – Membru
  • Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca – Membru

Consiliul Ştiinţific al Centrului de Cercetări în Ştiinţe Penale: 

  • Prof. univ. dr. DHC Ulrich Sieber – Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht Freiburg
  • Prof. univ. dr. DHC Ye Qing – East China University of Political Science and Law / Shanghai Academy of Social Sciences
  • Prof. univ. dr. DHC Roberto Kostoris – Università degli Studi di Padova
  • Prof. univ. dr. Florin Streteanu – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
  • Prof. univ. dr. Valerian Cioclei – Universitatea din București

Misiunea Misiunea Centrului de Cercetări în Științe Penale o constituie cercetarea fundamentală și aplicativă avansată în domeniul științelor penale, cu accent pe interdisciplinaritate, în calitate de centru de referinţă pentru cunoaştere şi dialog în domeniul științelor penale. Centrul urmărește creșterea vizibilității și reprezentativității Facultății de Drept din Timișoara pe plan național și internațional în domeniul științelor penale.

Obiective principale și activități de referință: 

• crearea unui cadru organizatoric pentru desfășurarea unei activități de cercetare științifică performantă și eficientă;

• coordonarea activităților de cercetare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi în domeniul științelor penale, inclusiv prin înființarea unor cercuri studențești de drept penal, inițierea și organizarea unor seminarii și școli de vară în domeniul științelor penale;

• organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, seminarii naționale și internaționale în domeniul științelor penale;

• coordonarea relațiilor inter-universitare și inter-instituționale naționale și internaționale relevante în domeniul științelor penale, în vederea promovării și consolidării unor relații de cooperare științifică în vederea derulării unor mobilități ale membrilor Centrului, organizării unor doctorate în cotutelă, desfășurării unor manifestări științifice naționale și internaționale cu impact în sfera științelor penale;

• derularea de programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale;

• realizarea de materiale de analiză şi sinteză în scop didactic în domeniul științelor penale;

• înființarea unei baze de date cu rezultatele activității de cercetare a membrilor Centrului, actualizarea ei permanentă și punerea acesteia la dispoziția mediului academic și a mediului socio-economic;

• editarea unei publicații periodice în domeniul științelor penale (Journal of Eastern European Criminal Law) și coordonarea rubricilor de drept penal și drept procesual penal din cadrul Analelor Universității de Vest din Timișoara - Seria Drept.

Journal of Eastern European Criminal Law online