Admitere master 2022


Facultatea de Drept din Timișoara. Admitere masterat 2022


Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează admitere pentru studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor, Carieră judiciară, Științe penale, Contencios administrativ și fiscal, Dreptul Uniunii Europene / European Union Law și Drept fiscal. 
Masteratele au durata de 1 an (2 semestre).
Masteratul de Dreptul Uniunii Europene / European Union Law se desfășoară în limba engleză. 
Masteratul de Drept fiscal se desfășoară la forma de învățământ IFR.
În anul universitar 2022/2023, activitățile didactice se desfășoară în format mixt, online și față în față.

Date importante:

Data limită de înscriere: 13 septembrie 2022 (înscrierile se fac online, la https://admitere.uvt.ro/)

Concursul de admitere (numai pentru locurile finanțate de la buget): 14 septembrie 2022, interviu susținut online, conform orarului afișat pe website-ul facultății.

Numărul de locuri: 360 (68 buget, 292 cu taxă)

Numărul minim de studenți necesar pentru organizarea masteratului: 20

Taxa de școlarizare: 5000 lei / an universitar

Contact: secretariat.drept@e-uvt.ro / tel. +40.256.592.400

Structura programelor de master:


1. Dreptul afacerilor: Drept fiscal și contabil (prof. dr. Radu Bufan; asist. dr. Natalia Șvidchi); Dreptul creditului (prof. dr. Lucian Bercea); Dreptul asigurărilor (prof. dr. Irina Sferdian); Dreptul insolvenței (prof. dr. Florin Moțiu); Drept societar și al pieței de capital (conf. dr. Lavinia Tec); Dreptul concurenței (lect. dr. Sorina Doroga); Dreptul contractelor profesionale (conf. dr. Florina Popa); Proceduri în dreptul afacerilor (prof. dr. Constantin-Dragoș Popa); Dreptul consumului (lect. dr. Dan-Adrian Cărămidariu); Drept penal al afacerilor (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Dreptul proprietății intelectuale (conf. dr. Alin Speriusi-Vlad); Dreptul relațiilor de muncă (conf. dr. Daniela Moțiu); Dreptul investițiilor (lect. dr. Sorina Doroga); Dreptul internetului (dr. Andrei Săvescu); Ineficacitatea contractelor. Probleme substanțiale și procedurale (Bogdan Dumitrache); Obligațiile monetare. Probleme substanțiale și procedurale (Bogdan Dumitrache). Profesor invitat: Rainer Kulms (Max Planck Institute of Comparative and International Private Law, Hamburg).

2. Carieră judiciară: Teoria generală a contractului (conf. dr. Florin Mangu); Dobândirea, publicitatea și apărarea dreptului de proprietate (prof. dr. Irina Sferdian); Răspunderea civilă delictuală (conf. dr. Florin Mangu); Contracte speciale cu titlu oneros (conf. dr. Florina Popa); Moșteniri și liberalități (lect. dr. Octav Dănilă); Drept penal general. Instituții aprofundate (conf. dr. Voicu Pușcașu); Drept penal special. Instituții aprofundate (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Probleme actuale ale Codului de procedură civilă (prof. dr. Claudia Roșu); Drept procesual penal. Instituții aprofundate (conf. dr. Flaviu Ciopec); Dreptul relațiilor de muncă (conf. dr. Daniela Moțiu); Dreptul relațiilor de familie (conf. dr. Adina-Renate Motica); Dreptul internetului (dr. Andrei Săvescu); Ineficacitatea contractelor. Probleme substanțiale și procedurale (Bogdan Dumitrache); Obligațiile monetare. Probleme substanțiale și procedurale (Bogdan Dumitrache).

3. Științe penale: Drept penal general. Instituții aprofundate (conf. dr. Voicu Pușcașu; dr. Cristina Nicorici); Drept penal special. Instituții aprofundate (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Drept procesual penal. Instituții aprofundate (conf. dr. Flaviu Ciopec); Tehnici și procedee moderne de investigare a criminalității (prof. dr. Tiberiu Medeanu); Drept penal al afacerilor (conf. dr. Adrian Fanu-Moca): Drept penal european și comparat (lect. dr. Ioana Pașca); Teoria și metodele cercetării criminologice (conf. dr. Florentina Muțiu); Penologie și victimologie (conf. dr. Flaviu Ciopec); Politici penale (conf. dr. Florentina Muțiu); Drept penal internațional (lect. dr. Ioana Pașca); Criminalitatea informatică (conf. dr. Laura Stănilă); Justiția penală pentru minori (dr. Matei Ciprian Graur).

4. Dreptul Uniunii Europene / European Union Law: Principles of EU Law (prof. dr. Raluca Bercea); EU Institutions and Procedures (conf. dr. Lucian Bojin); Human Rights in the EU (lect. dr. Sorina Doroga); EU Fiscal Law (prof. dr. Radu Bufan; asist. dr. Natalia Șvidchi); Conflicts of Laws and of Jurisdiction in the EU (conf. dr. Sergiu Popovici); EU Competition and Consumer Protection Law (lect. dr. Sorina Doroga); EU Company Law (conf. dr. Flaminia Stârc-Meclejan); EU Law of Financial Institutions (lect. dr. Dan-Adrian Cărămidariu); EU Internet Law (conf. dr. Andreea Verteș-Olteanu); EU Social Law (lect. dr. Alexandru Popa); The Law and Politics of Combating Inequalities in the European Union (dr. Andra-Mirona Dragotesc); European Criminal Law (conf. dr. Flaviu Ciopec). Profesori invitați: Rainer Kulms (Max Planck Institute of Comparative and International Private Law, Hamburg); Erzsébet Sándor-Szalay (University of Pécs; Ombudsman pentru Drepturile Minorităților Naționale, Ungaria).

5. Contencios administrativ și fiscal: Contenciosul actelor administrative unilaterale (prof. dr. Anton Trăilescu); Contenciosul funcției publice (conf. dr. Cristian Clipa); Contenciosul contractelor administrative (lect. dr. Sergiu Stănilă); Contenciosul proprietății publice și al domenialității (conf. dr. Cristian Clipa); Contenciosul amenajărilor urbane și al autorizării construcțiilor (prof. dr. Anton Trăilescu); Contenciosul serviciilor publice (lect. dr. Violeta Stratan); Contenciosul fiscal (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Contenciosul răspunderii patrimoniale a administrației publice (conf. dr. Alin Trăilescu); Contenciosul contravențional (lect. dr. Violeta Stratan); Executarea silită a creanțelor bugetare (prof. dr. Constantin-Dragoș Popa; conf. dr. Alin Trăilescu).

6. Drept fiscal (IFR): Drept fiscal internațional (prof. dr. h. c. Jacques Malherbe; dr. Mirela Buliga); Drept contabil (prof. dr. Ovidiu Bunget; prof. dr. Radu Bufan); Contenciosul fiscal (conf. dr. Adrian Fanu-Moca; dr. Daniel Dascălu); Principiile aplicării dreptului Uniunii Europene în materia afacerilor (dr. Natalia Șvidchi); Drept fiscal al Uniunii Europene (dr. Natalia Șvidchi); Protecția drepturilor contribuabililor și procedura fiscală (conf. dr. Cosmin-Flavius Costaș, lect. dr. Sorina Doroga); Teoria generală a dreptului fiscal (dr. Alexandra Muntean, prof. dr. Radu Bufan); Impozitarea persoanelor fizice (conf. dr. Alexandru Crâșneac, asist. dr. Bogdan Florea); Impozitarea companiilor (conf. dr. Ciprian Păun, conf. dr. Alexandru Crâșneac); Taxa pe valoarea adăugată (dr. Vladimir Marinescu; dr. Oana Iacob); Ineficacitatea contractelor. Probleme substanțiale și procedurale (Bogdan Dumitrache); Obligațiile monetare. Probleme substanțiale și procedurale (Bogdan Dumitrache).